Samtaler, besøgstider og ophold i Kræftafdelingen

Hvornår kan du være med?
Hvad forventer vi af dig?

 

Ændrede reaktioner

Almindelige reaktioner for pårørende
Hvem kan du tale med?

 

Hvad kan du selv gøre?

Dine behov som pårørende

 

Hvordan taler du med dit barn om kræft?

Børn og unge som pårørende - en vejlending til forældre

 

Orlov

Pasningsorlov
Plejeorlov

 

Om at være pårørende

Pårørendepolitik i Kræftafdelingen