Mens du er i behandling, får du en oversigt med de mest almindelige belastninger, der kan opstå, under en kræftsygdom.

Du kan bruge oversigten til at danne et billede af, hvad du og dine pårørende oplever som vanskeligt i dagligdagen.

Brug oversigten, som forberedelse og for at få overblikket over dine problemområder fx før du skal :

  • have en samtale med din sygeplejerske og kræftlæge
  • til opfølgning hos din praktiserende læge eller din kommune

Du kan drøfte det med din sygeplejerske, og hun kan fortælle dig om muligheder og rådgive dig. Hun kan eventuelt også viderehenvise dig.

Det kan også være, du får et skema om helbred og livskvalitet.

Se helbredsskemaet

Kommunale tilbud

Din kommune har kræftrehabiliteringstilbud med vejledning, rådgivning, træning og motion, undervisning og ofte sociale aktiviteter.

Du må meget gerne kontakte dem, allerede mens du er i behandling og efter endt behandling. 

Kommunen tilbyder også genoptræning, hvis du er henvist af din kræftlæge