Når du er i kræftbehandling, kan du opleve påvirkninger af din krop.

Din kræftlæge og sygeplejerske vil fortælle dig, hvilke bivirkninger du eventuelt kan få af behandlingen, og du vil få det skriftlige materiale, der er relevant for dig.

Sygdom og behandling kan måske ændre dit udseende og den måde du opfatter dig selv på. Mange har glæde af, at tale om det med pårørende, med personalet på Kræftafdelingen og med andre i samme situation.

Her kan du også få råd og sparring:

Din læge og sygeplejerske på Kræftafdelingen 

Din kræftlæge og -sygeplejerske vil fortælle dig, hvad du og dine pårørende kan gøre, for at forebygge og afhjælpe eventuelle bivirkninger

Din praktiserende læge

Din praktiserende læge kan henvise dig til for eksempel psykolog og fysioterapeut. Vi anbefaler, at du holder kontakt til din praktiserende læge, også mens du er i behandling hos os. 

Din praktiserende læge kan skabe overblik og samle trådene sammen med dig og kender dit helbred og livssituation

Din kommune

Din kommune kan tilbyde vejledning, rådgivning, træning og motion, undervisning og ofte sociale aktiviteter.

Kommunens tilbud kaldes kræftrehabilitering. Du må meget gerne kontakte dem, allerede mens du er i behandling eller efter behandling.

Din kommune tilbyder også genoptræning, hvis du er henvist af en læge 

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse tilbyder samtaler i deres rådgivninger, på deres telefonlinje 8030 1030 eller online rådgivning

Du kan deltage i Kræftens Bekæmpelses aktiviteter, grupper og netværk.

I kræftrådgivningerne er der også et tilbud om familiesamtaler.

Patientforeninger

Du kan kontakte den patientforening, der varetager din sygdoms interesser.

Se en oversigt over patientforeninger

Hjemmesiden: Liv og kræft

Hjemmeside "Liv og kræft" har til formål at oplyse og inspirere til reflektion over livet med eller efter en kræftsygdom. Kom til at forstå mere om følgevirkninger efter kræft - træthed, smerte og psykisk påvirkning.

App: Liv med kræft

Du kan bruge App´en ”Liv med kræft” fra Kræftens Bekæmpelse.