Sygemeldt fra uddannelse 

Du kan læse om regler for uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside; Styrelsen for institutioner og Uddannelsesstøtte:

Er du forsinket - f.eks sygdom

Tillæg af klip - sygdom og andre særlige forhold