Det kan være vanskeligt at passe et arbejde, mens du er i behandling på Kræftafdelingen. Der er derfor mulighed for, at du kan blive sygemeldt eller deltidssygemeldt i kortere eller længere tid.

Når din økonomi påvirkes

Økonomien i din sygeperiode, kan afhænge af hvilken ansættelse du har og hvilke aftaler, der gælder på din arbejdsplads.

Det kan være, du har løn under sygdom, har en forsikring eller skal søge om økonomiske støttemuligheder i form af fx sygedagpenge, pension eller legater.

Du kan læse mere om muligheder og rettigheder på:

 

Medicintilskud

Du kan i nogle tilfælde få individuelt tilskud til medicin.

Det er din læge, der vurderer dit behov og kan søge for dig.

Læs mere om medicintilskud på Sundhedsstyrelsens hjemmeside