Bivirkningerne kan variere meget fra person til person. Når vi nøjagtigt ved, hvor du skal have stråler, kan vi sige mere om din risiko for de forskellige bivirkninger.

Generelt kan vi sige, at:

  • forbigående bivirkninger opstår allerede under behandlingen. De er som regel værst lige omkring slutningen af strålebehandlingen og er ofte forsvundet efter 2-4 måneder.
  • sene bivirkninger kan opstå måneder efter behandlingen og er ofte vedvarende.

Ofte kan vi give medicin mod bivirkningerne. Det er derfor vigtigt, at du fortæller os, når du begynder at mærke noget til strålebehandlingen.

En del kan ikke passe et arbejde under strålebehandlingen og vil som regel også have behov for at være sygemeldt nogle måneder efter behandlingen.

Forbigående bivirkninger

Bivirkningerne til strålebehandlingen skyldes, at også blære og endetarm får en del af den stråling, der skal ramme prostata.

Endetarm

Nogle patienter oplever let diarré og kraftigere afføringstrang end vanligt. Der kan også komme slim og eventuelt lidt blod i afføringen.

Blære

Der er også risiko for, at der kan komme symptomer fra blæren. Bivirkningerne kan være hyppigere vandladning og øget vandladningstrang. Nogle patienter får også svie ved vandladningen.

Gener fra endetarm og blære vil oftest svinde 1-2 måneder efter behandlingens afslutning.

Sene bivirkninger

De langsigtede bivirkninger kan være relateret til vandladning og afføring som de tidlige bivirkninger. Derudover kan strålebehandlingen på langt sigte medføre en nedsat evne til at få rejsning.

Der findes medicin mod generne fra endetarmen og mod problemer ved manglende rejsning.

Det er derfor vigtigt, at du nævner disse gener over for den læge, som behandler dig.

Hvis du vil vide mere

Strålebehandling på Kræftafdelingen (Aarhus Universitetshospital)

Strålebehandling (Kræftens Bekæmpelse)

Hvad kan du selv gøre