Der kan være mange årsager til, at man ønsker at deltage i et forsøg, men fælles for alle deltagere er, at man ved sin deltagelse bidrager med ny og vigtig viden inden for behandlingen af sygdomme.

De fleste eksisterende behandlinger bygger på resultater fra forsøg. Forskerne tager ofte udgangspunkt i den eksisterende behandling for at finde frem til en ny behandling, som måske kan virke bedre eller har færre bivirkninger.

Det er ikke alle, der bliver tilbudt at deltage i et forsøg, da der i de forskellige forsøg er særlige betingelser, der skal opfyldes for at deltage. 

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvad det vil sige at deltage i et kræftforsøg, kan du også søge information på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

På deres sider kan du også finde en oversigt over Kræftafdelingens forsøgsbehandling, og du kan læse resumeer af vores behandling. 

Hvad betyder det for mig, at deltage i et forsøg?

Du bør grundigt overveje, om du vil deltage i et forsøg, da der både kan være fordele og ulemper forbundet hermed.

Deltagelse kan betyde: 

  • flere og længere besøg på hospitalet
  • besøgstider på hospitalet er sværere at flytte
  • der stilles anderledes krav til dig, som kan gribe ind i din hverdag (f.eks. i forhold til hvad du må spise, og hvordan du skal tage din medicin)
  • Muligvis flere undersøgelser og skanninger 

Information om forsøget

Du har altid krav på både mundtlig og skriftlig information, fordi du skal føle dig velinformeret, inden du tager stilling til at deltage i et forsøg. Du kan altid bede om en ekstra samtale, og vi anbefaler altid, at du tager en pårørende med til samtaler. Hvis du vil deltage i et forsøg, skal du altid skrive under på dette.

Alle forsøg er inden start godkendt af Videnskabsetisk Komité. Deres opgave er at beskytte forsøgspersoner, der deltager i videnskabelige forsøg.

Besked om forsøgsresultater

Der kan gå mange år, fra du deltager i et forsøg, til resultaterne foreligger. Du vil som oftest ikke få direkte besked om resultatet af forsøget. Alle resultater vil blive offentliggjort i et tilgængeligt videnskabeligt tidsskrift.