Kommunale institutioner som kan få rådgivning og vejledning om MRSA hos den regionale MRSA-enhed er:

  • den kommunale hjemmepleje herunder plejehjem, plejeboligenheder
  • kommunale psykiatriske institutioner
  • institutioner for fysisk handicappede
  • offentlige tandklinikker 
  • børnehaver og skoler
  • jordmødre og sundhedsplejersker.

 

Er du som fagperson i kontakt med en borger, som har fået konstateret MRSA, kan du finde oplysninger om MRSA i Sundhedsstyrelsens vejledning om MRSA

 

Har du brug for rådgivning og vejledning i et konkret borgerforløb, kan du kontakte MRSA-enhedens hygiejnesygeplejersker: 

Bodil Forman
Tlf.: 23 74 42 20
E-mail: bodfor@rm.dk

Helle Thomsen
Tlf.: 23 74 42 14
E-mail: hethms@rm.dk