Praktiserende læger og speciallæger

Læs hvilke informationer du kan få brug for, hvis en af dine patienter har fået konstateret MRSA. 

Kommunale institutioner

Se hvilke institutioner kan få rådgivning og vejledning hos den Regionale MRSA-enhed.

Regional MRSA-enhedens mål og opgaver

Hvad er den regionale MRSA-enheds formål og opgaver?  Her kan du også læse kommissoriet for MRSA-enheden, samt stillings- og funktionsbeskrivelse for hygiejnesygeplejersker ved MRSA-enheden.

Årsberetninger

Her finder du rapporter om MRSA i Region Midtjylland siden 2009.

Infektionshygiejniske retningslinjer i primærsektoren

Her finder du infektionshygiejniske retningslinjer vedrørende borger med MRSA, som bor på plejehjem/ældrebolig og fnat.