E-læring om Antibiotika 

E-læringsprogrammets formål er at øge viden om rationel brug af antibiotika.

E-læringsprogrammet er tilgængeligt på Region Midtjyllands lærings-portal Plan2Learn, samt på Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis hjemmeside.

 


CEI-NYT
er et informationsbrev fra Central Enhed for Infektionshygiejne, der udsendes flere gange årligt. Det er muligt at abonnere på disse.

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne på Statens Serum Institut. 


Hygiejniske forholdsregler for forskellige isolationer samlet i et skema, oversigt april 2020