Infektionshygiejnisk enhed rådgiver og underviser i forbindelse med infektionshygiejniske problemstillinger på hospitalerne.

Hygiejnesygeplejersker

Her findes oversigt over hvilken hygiejnesygeplejerske, der er tilknyttet afdelingerne på Aarhus Universitetshospital og på Regionshospitalet Randers. 

Infektionshygiejnisk dokumentsamling 

De regionale infektionshygiejniske  e-Dok dokumenter er udarbejdet i samarbejde med øvrige hygiejnesygeplejersker i Region Midt. Enkelte hospitaler og afdelinger kan have oprettet lokale tilføjelser. 

MRSA og CPO, hospitaler

Her findes blandt andet Sundhedsstyrelsens vejledninger om forebyggelse af spredning af MRSA og CPO samt diverse dokumenter og brevskabeloner til brug i forbindelse med MRSA og CPO.

Håndhygiejne 

Information om håndhygiejne, animationsfilm, video klip om håndhygiejne, udlån af lyskasser og e-Lærings programmer.

Værnemidler

Her kan du se korrekt påtagning og aftagning af diverse værnemidler. 

Isolation

Her kan isolationsskilte hentes og printes. 

Nyhedsbreve 

Nye og tidligere udsendte nyhedsbreve fra Infektionshygiejnisk Enhed. 

Nyttige dokumenter og links

Links til CEI (Central Enhed for Infektionshygiejne), NIR (Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer), e-læring om antibiotika, samt et samlet skema over hygiejniske forholdsregler for forskellige isolationer. 

Årsberetning

Årberetninger fra Infektionshygiejnisk enhed. 

Kurser og temadage

Her annonceres kurser og temadage, der arrangeres af Infektionshygiejnisk enhed. Du kan også finde præsentationer fra tidligere afholdte hygiejnekurser.