Til fagfolk

Om Klinisk Mikrobiologi 

Her kan du læse afdelingens årsberetning.

Undersøgelser på Klinisk Mikrobilogi 

Information om undersøgeler, svartider og fortolkning af svar, åbningstider, lægelig rådgivning, procedure for indsendelse af hasteprøver uden for åbningstider m.m. 

Infektionshygiejne - rådgivning for hospitaler

Her findes oversigt over hvilken hygiejnesygeplejerske, der er tilknyttet afdelingerne på Aarhus Universitetshospital og på Regionshospitalet Randers, samt informationer om  regionale infektionshygiejniske dokumenter, infektionshygiejniske videofilm, e-læring,  isolationsskilte, nyhedsbreve, information vedr. kurser og temadage m.m.

Regional MRSA-enhed - rådgivning i primær sektoren  

Er du fagperson i Region Midtjylland og har brug for råd og vejledning om MRSA positive personer, kan du finde informationer her.

Uddannelse

Her finder du information om afdelingens introduktions- og hoveduddannelsesstillingerne, samt om bioanalytikeruddannelsen. 

Forskning og udvikling 

Du kan se Klinisk Mikrobiologis publikationslister og fokusområder her, samt finde information om afdelingens forskere. 

Bestilling af prøvetagningssæt

Hospitalsafdelingerne og privat-hospitaler og klinkker kan bestille chlamydia prøvetagningssæt her og finde information vedr. bestilling af andre prøvetagningsutensilier. 

Nyhedsbreve

Her finder du vores nyhedsbreve, som vi udsender når der er ændringer i vores repertoire, undersøgelsesmetoder eller andet.