Hvad er MRSA?

MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for de antibiotika, man normalt bruger til behandling af stafylokokinfektioner. Bakterien kan være på huden eller i næsen, uden at man har tegn på betændelse (infektion). Dette kaldes bærertilstand. En rask person, der får påvist bakterien, har ikke stor risiko for at blive alvorligt syg.

Påvist MRSA

Hvis du eller en anden i din husstand har fået påvist MRSA, anbefales det at hele husstanden undersøges for MRSA (podning fra næse og svælg). De personer, der får påvist MRSA, anbefales at gennemgå en 5-dages behandling (evt. 10 dage). Alle, der er bærere af MRSA i husstanden, behandles samtidig for at fjerne bakterien. Behandlingen består af helkropsvask med desinficerende sæbe 1 gang dagligt og en antibiotisk næsesalve 2 gange dagligt. For at se om behandlingen har virket, podes de personer, der har gennemgået behandling 1 måned efter endt behandling.

Første gang der er påvist MRSA i en af dine prøver, vil du få udleveret et lille kort. På kortet står der, at du har fået påvist MRSA, og hvornår bakterien er påvist. Kortet kan fremvises ved kontakt til sundhedsvæsenet, så længe du er bærer af MRSA. Det er frivilligt at benytte kortet.

Der er ingen særlige forholdsregler for dig og din familie.

Er du gravid?

At være MRSA-bærer og gravid indebærer ingen risiko for fosteret. Er du gravid, følger du de samme regler for undersøgelse for MRSA som andre. Gravide med MRSA, der ikke vedvarende udsættes for MRSA (fx arbejder med levende grise), tilbydes behandling for bærertilstand. Formålet med behandlingen er, at du undgår at skulle føde i isolation.

Er du MRSA-bærer og deltager i fødselsforberedelse, er der ingen særlige forholdsregler.

Børn under 2 år

MRSA hos nyfødte giver sjældent anledning til infektioner. Det kan være vanskeligt at fjerne MRSA hos nyfødte og småbørn under 2 år. Som hovedregel er anbefalingen derfor, at barnet og dennes familie ikke behandles for MRSA-bærertilstand.

Din familie vil blive tilbudt undersøgelse for MRSA 1 - 2 gange om året for at følge, om bæretilstanden forsvinder af sig selv.

Når dit barn fylder to år, gøres status med henblik på eventuel behandling.

Du og dit barn kan deltager i f.eks. mødregruppe og babysvømning uden særlige forholdsregler, med mindre at I har akut luftvejsinfektion, bylder eller inficerede sår.

MRSA er ingen hindring for at dit barn kan komme i daginstitution.

Du skal ikke oplyse om at du, dit barn eller andre i husstanden bærer MRSA.

Du kan finde mere information på Statens Serum Instituts hjemmeside:

Arbejder du i sundhedsvæsenet?

Arbejder du i sundhedsvæsenet (hospital, plejehjem eller i hjemmeplejen), har du pligt til at underrette din arbejdsgiver, hvis du er konstateret MRSA-positiv. Din arbejdsgiver har tavshedspligt.

Er du uden tegn på infektion, må du gerne have patientkontakt, men skal snarest muligt modtage infektionshygiejnisk instruktion fra Klinisk Mikrobiologi/Infektionshygiejnisk Enhed/MRSA-enhed.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning om MRSA afsnit 8, side 30:

Arbejder du med levende grise? 

Har du fået konstateret husdyr-MRSA (tidligere betegnet svine-MRSA) og har jævnlig kontakt med levende grise, skal du som udgangspunkt ikke behandles.  

Alle i din husstand anbefales at blive undersøgt for MRSA (podning fra næse og svælg). De, der ikke har jævnlig kontakt til levende grise, og som er MRSA-bærere, anbefales at blive behandlet for MRSA-bærertilstand.

 

Du kan finde mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Vejledninger på engelsk

Sundhedsstyrelsens nyeste vejledning om MRSA er oversat til engelsk: