Navn

Cheflæge, professor, dr.med.
Svend Ellermann-Eriksen

7845 5600

Telefon

78 45 56 00

E-mail

svenelle@rm.dk