Kontakt Klinisk Mikrobiologi

Telefonnummer og e-mailadresse

Vagthavende mikrobiolog

Telefonnummer 

Aflevering og forsendelse af prøver

Se adresse, hvis du skal aflevere eller sende prøver til os

Forskningsansvarlig overlæge

Telefonnummer og e-mailadresse

Uddannelsesansvarlig overlæge

Telefonnummer og e-mailadresse

Bioanalytikerundervisere

Telefonnummer og e-mailadresse

MIKAP

Telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse

Hygiejnesygeplejersker 

Telefonnummer og e-mailadresse

Regional MRSA-enhed

Telefonnummer og e-mailadresse 

Afdelingsledelsen

Navn og kontaktoplysninger på cheflæge, ledende bioanalytiker og klinisk lærestolsprofessor