Samlet uddannelsesvarighed i klinisk genetik - 5 år.
Uddannelsen omfatter 1 års introduktionsstilling, og denne starter med 6 ugers introduktionsprogram. En hoveduddannelsesstilling består af 18 mdr. på klinisk genetisk stamafdeling, 6 mdr. sideuddannelse, 12 mdr. på anden klinisk genetisk afdeling og afsluttende 12 mdr. på stamafdeling. Sideuddannelsen er oftest pædiatri, men kan være gynækologi, onkologi, neurologi og mange andre.

Afdelingen har årligt 2 introduktionsstillinger og 1 hoveduddannelsesstilling.

Afdelingen prioriterer uddannelse af speciallæger meget højt, og der er løbende teoretisk undervisning. Der arbejdes for øjeblikket med at indføre struktureret kompetencevurdering, og alle gennemfører 360 graders evaluering under ansættelsen.

Uddannelsen til klinisk genetiker er ellers beskrevet under DSMGs hjemmeside.

Uddannelsesansvarlig overlæge er:
Sara Markholt
Tlf.nr.: 7845 5520
E-mail: saramark@rm.dk