Information on lægesekretærelev-uddannelsen i KGA er under revision.