Tidligere er genetiske vejledere blevet uddannet i afdelingen, dels ved at følge med en erfaren rådgiver, og dels ved at følge relevante kurser og kongresser i ind- og udland.

Den danske arbejdsgruppe ” Udvalg til beskrivelse af genetisk vejleder uddannelse”, nedsat af Dansk Selskab for Medicinsk Genetik i 2010, har til opgave er at fastlægge uddannelsen af genetiske vejledere.

Siden 2011 har danske genetiske vejledere været i gang med at tage uddannelsen i diplomregi. Der har været afviklet tre moduler. Der arbejdes på at etablere næste modul. Det er desuden muligt at eksisterende moduler i diplomregi kan indgå i genetisk vejleder uddannelsen. Alle afdelingens genetiske vejledere vil forventes at tage uddannelsen.

Diplomuddannelsen kan påbegyndes af personer med en relevant bacheloruddannelse (f.eks. sygeplejerske, jordemoder, bioanalytiker). Der er også mulighed for at starte på baggrund af en anden sundhedsfaglig uddannelse efter meritvurdering. Det er desuden en forudsætning at man har arbejde/tilknytning til en afdeling der arbejder med klinisk genetik, idet uddannelsen forudsætter at man kan relatere til egen praksis.