Klinisk Genetisk Afdeling har en stor undervisningsforpligtigelse overfor læger og andet sundhedspersonale og deltager aktivt i dette.

Lægestuderende undervises indenfor fagområdet, og til afdelingen er der for øjeblikket tilknyttet tre kliniske lektorater ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet inden for lægestudiet. 

Den lægelige videreuddannelse omfatter læger i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i klinisk genetik. Derudover deltager afdelingen i anden postgraduat undervisning og efteruddannelse. Der er ansat 1 uddannelsesansvarlig overlæge.