Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er registreret og godkendt som uddannelsessted til bioanalytikeruddannelsen, og afdelingen modtager studerende på semester 7 - et klinisk ophold på 6 uger. Bioanalytikerstuderende modtages fra VIA University College Aarhus og uddannelsen er opdelt i 7 semestre. Se generel information om bioanalytikeruddannelsen samt beskrivelse af de enkelte moduler her.

Læs mere om uddannelsen her: 
http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/bioanalytiker

Under det kliniske ophold tilbydes den studerende indsigt i det daglige arbejde i laboratoriet og der er mulighed for selv at deltage i det praktiske laboratoriearbejde under kyndig vejledning af en uddannet og erfaren bioanalytiker.

Vejledning og undervisning af studerende foregår i et tæt samarbejde mellem den uddannelsesansvarlige bioanalytiker fra Mikrobiologisk Afdeling, den kliniske vejleder i afdelingen og det øvrige personale i afdelingen. 

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.

Kontaktperson:

Afdelingsbioanalytiker Jane Pedersen.