Ambulatoriesygeplejersker bliver uddannet i afdelingen, dels ved at følge med en erfaren rådgiver, og dels ved at følge relevante kurser og kongresser i ind- og udland.

Når ambulatoriesygeplejersker tager genetisk vejleder -uddannelsen i diplomregi, overgår de til at være genetiske vejledere.

Diplomuddannelsen kan påbegyndes af personer med en relevant bacheloruddannelse (f.eks. sygeplejerske, jordemoder, bioanalytiker). Der er også mulighed for at starte på baggrund af en anden sundhedsfaglig uddannelse efter meritvurdering. Det er desuden en forudsætning at man har arbejde/tilknytning til en afdeling der arbejder med klinisk genetik, idet uddannelsen forudsætter at man kan relatere til egen praksis.