Lukkedage

Laboratoriet holder lukket på helligdage samt fredag d. 27.05.2022 i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag. Her modtages ikke prøver.

Prænatale prøver
Jul/Nytår

Fredag d. 23.12.2022 tager vi imod prøver til kl. 14 – dog modtages prøver til dyrkning/kromosom-/FISH analyse senest kl. 12.00 (Amnion: 30 ml).

Li-Heparin blodprøver til kromosom- og FISH-analyse

I forbindelse med helligdage oplever vi desværre, at vi må kassere et stort antal Li-Heparin blodprøver til kromosom- eller FISH-analyse grundet overskredet holdbarhed (max. 5 dage). 

For at undgå dette, vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi IKKE modtager Li-Heparin blodprøver til kromosom- og FISH-analyser i følgende perioder:

Påsken                   11/4-18/4 (uge 15)

Kristi Himmelfart     23/5-27/5 (uge 21) 

Fanconis anæmi (kromosombrudsanalyse)

Vi modtager IKKE prøver til undersøgelse for Fanconis anæmi i følgende uger i 2022: 15, 19, 21, 22 og 51.