Rekvisition af:


Det er vigtigt, at alle relevante felter i formularen udfyldes.

Du kan vælge at udfylde formularen elektronisk. 
Den udfyldte rekvisitionsseddel kan printes og sendes med patienten til blodprøvetagning, så den sammen med blodprøven kan bringes til laboratoriet.
Den udfyldte rekvisitionsseddel kan også gemmes elektronisk eller indskannes og sendes til vores funktionspostkasse KliniskGenetiskAfdeling@auh.rm.dk

Resultater fra genetiske analyser registreres i Dansk Cytogenetisk Centralregister af hensyn til kvalitetssikring og udvikling. Vi anmoder om, at den rekvirerende læge oplyser patienten om dette i henhold til persondatalovens bestemmelse om oplysningspligt.

Prøvemateriale gemmes i mindst 5 år, med mindre andet aftales.

Hvilke analyser kræver NGC samtykke?:

  • Alle analyser der er baseret på hel-exom/genom sekventering samt Array-CGH.
  • Det fremgår af KGA AUHs rekvisitionsseddel, hvilke af vores analyser der kræver NCG samtykke.

Vejledning til NGC-samtykke:

Link til NGC-blanketter, samtykke, vejledning:

Instrukser: