Rekvisition af:


Det er vigtigt, at alle relevante felter i formularen udfyldes.

Du kan vælge at udfylde formularen elektronisk. 
Den udfyldte rekvisitionsseddel kan printes og sendes med patienten til blodprøvetagning, så den sammen med blodprøven kan bringes til laboratoriet.
Den udfyldte rekvisitionsseddel kan også gemmes elektronisk eller indskannes og sendes til vores funktionspostkasse KliniskGenetiskAfdeling@auh.rm.dk

Resultater fra genetiske analyser registreres i Dansk Cytogenetisk Centralregister af hensyn til kvalitetssikring og udvikling. Vi anmoder om, at den rekvirerende læge oplyser patienten om dette i henhold til persondatalovens bestemmelse om oplysningspligt.

Prøvemateriale gemmes i mindst 5 år, med mindre andet aftales.

Instrukser:

Vejledning til NGC-samtykke:

Link til NGC-blanketter, samtykke og vejledninger: