17.9.2019

Kære kolleger/rekvirenter

I Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital ændrer vi pr. den 23.09.2019 arbejdsgangen for svarafgivelse, når der rekvireres en eller flere genetiske analyser på børn eller voksne, som ikke udføres i vores eget laboratorium. Det drejer sig om analyser, hvor vi sender DNA til et eksternt laboratorium i enten Danmark eller udlandet.

  • Når der bestilles flere eksterne analyser på samme rekvisitionsseddel, vil alle analyser blive iværksat samtidigt. Svartiden på de forskellige analyser kan variere. Svarene fremsendes til rekvirenten separat, når de modtages i Klinisk Genetisk Afdeling, AUH.
  • Vi vil fremover lægge disse svar fra eksterne laboratorier i patienternes EPJ-arkiv uden, at der er foretaget en lægelig vurdering af svaret fra vores side.

Vi opfordrer til, at I kontakter os for vejledning i forbindelse med bestilling af genetiske analyser og fortolkning af analyseresultater.

Vi håber på et fortsat godt samarbejde.

Venlig hilsen

Afdelingsledelsen
Klinisk Genetisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital

 

29.1.2019

Der er nu nye datoer for prøvemodtagelse i forbindelse med helligdage i 2019.

Se venligst under Særligt vedrørende helligdage

 

17.1.2019

Vi har løst problemet med PKD1-analysen og kan nu svare normalt ud igen.