1.9.2021

Der er udkommet en ny prisliste fra Klinisk Genetisk Afdeling. Find den det sædvanlige sted - under Undersøgelser > Prisliste 2021.

 

26.8.2021

Der er udkommet nye rekvisitionssedler for Klinisk Genetisk Afdeling, både til fosterdiagnostik og til genetiske analyser hos børn og voksne. Find dem det sædvanlige sted - under Rekvisitionssedler og instrukser.

 

4.6.2021

Klinisk Genetisk Afdeling udbyder nu i forbindelse med analyse for Silver-Russel syndrom analyse for uniparental disomi 7 (UPD7) og uniparental disomi 14 (UPD14) baseret på methyleringsspecifik MLPA (MS-MLPA).

UPD7 og UPD14 analysen indgår pr. 01.01.21 i analysen for Silver Russel syndrom, idet den genetiske årsag til SRS i 10% af tilfældene skyldes maternel UPD7 samt at maternel UPD14 (Temple syndrom) kan have fænotypisk overlap med Silver Russel syndrom.

 

7.1.2021

Kære kolleger.
På grund af situationen med covid-19 og de begrænsninger, som den medfører, kan der forekomme længere svartid på ikke-haste (postnatale) prøver.

Vi vil have fokus på at svare prænatale analyser og andre haste-analyser inden for svarfristerne, men alt andet bliver prioriteret efter, hvad der kan lade sig gøre med en reduceret bemanding i afdelingen.

Venlig hilsen
Anders Bojesen,
Ledende overlæge, KGA