7.1.2021

Kære kolleger.
På grund af situationen med covid-19 og de begrænsninger, som den medfører, kan der forekomme længere svartid på ikke-haste (postnatale) prøver.

Vi vil have fokus på at svare prænatale analyser og andre haste-analyser inden for svarfristerne, men alt andet bliver prioriteret efter, hvad der kan lade sig gøre med en reduceret bemanding i afdelingen.

Venlig hilsen
Anders Bojesen,
Ledende overlæge, KGA