Cancer forekommer hyppigt, og langt de fleste tilfælde er ikke arveligt betingede. 

Henvisningskriterier:

Hvem kan henvise?

  • Alment praktiserende læger
  • Praktiserende speciallæger
  • Sygehusafdelinger

I hvilke situationer henvises?   

Der indikation for at henvise til genetisk risikovurdering og rådgivning:

  • når der er mistanke om en arvelig disposition
  • når der er påvist en genvariant, der disponerer til cancer
  • ved tidligere påvist genvariant af ukendt betydning (VUS), som der nu er mistanke om kan disponere for cancer
  • ved nye cancertilfælde i en familie, der tidligere er udredt uden fund af risiko
  • når patienten nærmer sig alderen, hvor han/hun tidligere er anbefalet undersøgelsesprogram
  • når en tidligere rådgivet patient har brug for supplerende genetisk rådgivning