Hvem kan henvise?

  • Praktiserende læger
  • Behandlende sygehusafdeling

For at hjælpe henviser, er der udarbejdet vejledende henvisningskriterier.

Hvem kan henvises?

Der er over 2500 genetiske sygdomme og syndromer som vi nu kender genetikken bag. Det kan være svært at fremhæve enkelte sygdomme eller gruppere disse til hjælp for henviser, men en del falder i 3 nedenstående kategorier:

To krav skal gerne være opfyldt når du henviser:

  • Nøjagtige oplysninger om syge familiemedlemmer letter forberedelsen af den genetiske rådgivning:  navn, CPR-nr., diagnose, involverede læger og hospitalsafdelinger.
  • Personen/familien skal ønske at kende sin risiko. Det sker jævnligt, at den henviste udebliver eller afbryder udredningen, da han/hun er blevet overrasket over arbejdets omfang, at familien inddrages eller har måske indset, at han/hun ikke ønsker at kende sin risiko.

Er du i tvivl så ring til vagthavende læge. Tlf.nr. angivet til højre under Kontakt for fagfolk.