pdf-dccr Postnatale undersøgelser 1961 - 2019

Oversigtstabel med totaler over diagnosticerede kromosomabnormiteter der er registreret i DCCR

 

pdf-dccr Postnatale microarray 1990 - 2019

Antal analyser og abnorme fund fordelt efter undersøgelses år

excel-dccr Diagram: Postnatale microarray 1995 - 2019