pdf-dccr Postnatale undersøgelser 1961 - 2020

Oversigtstabel med totaler over diagnosticerede kromosomanomalier der er registreret i DCCR

Diagrammer: Postnatale undersøgelser 1961-2020

 

pdf-dccr Postnatale microarray 1990 - 2020

Antal analyser og abnorme fund fordelt efter undersøgelses år

excel-dccr Diagram: Postnatale microarray 1990 - 2020