LISTE OVER DATA DER SKAL INDRAPPORTERES TIL DCCR:

• Postnatal kromosomanalyse
• Prænatal kromosomanalyse
• Aneuploidi screening
• FISH
• Fragilt X
• Postnatal microarray
• Prænatal microarray
• MLPA mhp kromosomafvigelser
• Metyleringsspecifik MLPA mhp kromosomafv.
• NIPTDet er den klinisk genetiske afdeling, der rekvirerer analysen (uanset om afdelingen selv laver analysen eller den bliver lavet på andet indenrigs- eller udenrigslaboratorium), der har ansvaret for indrapporteringen.