DCCR er et landsdækkende register, hvortil samtlige udførte kromosomanalyser i Danmark indrapporteres. Registeret har til huse i Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Registerindhold
DCCR må kun indeholde oplysninger om de personer, der siden 1960 har fået foretaget postnatale eller prænatale kromosomundersøgelser, molekylær genetiske undersøgelser, eller biokemiske undersøgelser.

Formål
At skabe baggrund for en samlet oversigt over den cytogenetiske service, herunder udviklingen indenfor den prænatale diagnostik til brug for sundhedsvæsnet.

At tilvejebringe oplysninger til brug for post- og prænatal genetisk rådgivning.

At undgå en unødvendig gentagelse af kromosomundersøgelser.

At skabe grundlag til belysning af kromosomsygdommenes natur - herunder art, hyppigheder og mulige årsagsforhold.


Oplysningerne til DCCR indgår fra følgende cytogenetiske institutter og laboratorier:


Klinisk Genetisk Afdeling
Vejle Sygehus
Beriderbakken 4
7100 Vejle


Afdelingslæge
Mathilde Faurholdt Lauridsen
Tlf.: 79 40 66 64 


Klinisk Genetisk Afdeling
Odense Universitetshospital
 J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C


Overlæge
Christina Fagerberg
Tlf.: 65 41 19 45 

Klinisk Genetisk Klinik
Rigshospitalet 4052
Juliane Maries Vej 8
2100 København


Overlæge, ph.d.
Tina Duelund Hjortshøj
Tlf.: 35 45 82 54


Klinisk Genetisk Klinik
Rigshospitalet 4052
Juliane Maries Vej 8
2100 København


Overlæge, ph.d.
Iben Bache
Tlf.: 35 45 82 54 

Klinisk Genetisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Brendstrupgårdsvej 21C
8200 Aarhus N 

 

Professor, Overlæge,
dr.med., ph.d.
Ida Vogel
Tlf.: 78 45 55 48

Formand for DCCRs bestyrelse