Indikation

Klinisk mistanke om Silver-Russell syndrom

OMIM# 180860

Gen Kromosom 11p15.5, kromosom 7 og 14 samt CDKN1C, IGF2, PLAG1, HMGA2

Varianter

Deletion, maternel uniparental disomi og abnorm methylering i regionen for Beckwith-Wiedemann/Silver-Russell på kromosom 11p15 (40-60%). Imprintningsdefekt og maternel uniparental disomi af kromosom 7 og 14 (UPD7/UPD14) (4-10%).

Varianter i generne CDKN1C, IGF2, PLAG1, HMGA2. Denne analyse kan efterbestilles ved normalt svar på MS-MLPA analyserne, se under bemærkninger.

Analysemetode

MS-MLPA analyse for methyleringsstatus og kopiantal af kromosom 11p15.5.

MS-MLPA analyse for UPD7 og UPD14.

Targeteret NGS analyse for generne CDKN1C, IGF2, PLAG1, HMGA2

Se under bemærkninger

Akkrediteret

Ja

Rekvisition Prøver sendes sammen med rekvisitionsblanket, som findes på Klinisk Genetisk Afdelings hjemmeside (rekvisitionssedler).

Prøvemateriale 6 ml blod i EDTA-glas

Forsendelse Kan sendes med almindelig post. Modtages mandag-fredag.

Svartid

Op til 6 uger for hver MS-MLPA analyse. Op til 12 uger for targeteret NGS analyse.

Bemærkninger

Hvis MS-MLPA analyseresultatet for kromosom 11p15.5 er normalt, fortsættes med MS-MLPA analyse for UPD7 og UPD14.

Hvis begge MS-MLPA analyser er normale og diagnosen stadig mistænkes, kan der fortsættes med targeteret NGS analyse for patogene varianter i generne CDKN1C, IGF2, PLAG1, HMGA2. Kontakt venligst Klinisk Genetisk Afdeling for diskussion af analysestrategi.