Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) og

Autosomal recessiv polycystisk nyresygdom (ARPKD).

 

Undersøgelsen er den samme som ved Cystenyresygdom.