Indikation

  

Klinisk mistanke om arvelig muskelsygdom.

Udredning og behandling af patienter mistænkt for arvelig muskelsygdom er en specialistopgave. Man bedes henvende sig på en Klinisk Genetisk Afd. ved ønske om udredning af en ny familie.

Gener

Muskelpanel, genpanel, se liste her

Arvegang

Autosomal dominant, autosomal recessiv, X-bundet

Mutationer

 

Analysemetode

Fokuseret exom (NGS), der omfatter kodende exons inklusiv flankerende sekvenser i de angivne gener.
DNA targeteres og sekventeres ved Fælles NGS Enhed (FNE), Region Midt.

Analysen kan IKKE påvise repeat-ekspansioner (dystrophia myotonica type 1 og 2, FSHD).

Spinal muskelatrofi (SMN1) og mitokondriesygdomme, som skyldes mutationer i mitokondrie-DNA kan IKKE diagnosticeres med  genpanel.

Ved klinisk mistanke om Duchennes-Becker vil førstevalget være en specifik analyse.

Større genomiske rearrangementer, regulatoriske mutationer uden for de kodende regioner og dybe intron-mutationer, vil IKKE blive identificeret med analysemetoden.

Rekvisition

Prøver sendes sammen med rekvisitionsblanket til Klinisk Genetisk Afdeling

Prøvemateriale

6 ml. blod i EDTA-glas.

Alternativt min. 6 µg genomisk DNA i TE-buffer.

Analysen kan udføres på DNA fra vævsprøver, men analysekvaliteten kan være forringet. Analyse for kendt mutation på DNA fra vævsprøver udføres efter aftale.

Forsendelse

Kan sendes med almindelig post

Svartid

Op til 12 uger. Ved analyse for kendt mutation op til 6 uger.

Prænatal diagnostik

Udføres kun for kendt mutation og kun efter forudgående aftale. Svartid op til 2 uger

Bemærkninger