Indikation

Klinisk mistanke om Miller Dieker syndrom (Lissencephali).

Udredning og behandling af patienter mistænkt for Miller Dieker syndrom er en specialistopgave. Man bedes henvende sig på en klinisk genetisk afdeling ved ønske om udredning af en ny familie.

OMIM# 247200

Gen PAFAH1B1 og andre gener i regionen 17p13.3.

Arvegang Autosomal dominant

Mutationer Deletion af PAFAH1B1 (LIS1) genet og flankerende regioner i 17p13.3.

Analysemetode Deletionsanalyse med MLPA.

Rekvisition Prøver sendes sammen med særlig rekvisitionsblanket, som findes på Klinisk Genetisk Afdelings hjemmeside (rekvisitionssedler).

Prøvemateriale 6 ml blod i EDTA-glas, for spædbørn ca. 2 ml.

Forsendelse Kan sendes med almindelig post.

Svartid Op til 6 uger.

Prænatal diagnostik Udføres kun for kendt mutation og kun efter forudgående aftale. Svartid op til 2 uger.