Indikation Klinisk mistanke om sygdommen, prædiktiv test og prænatal diagnostik, når den sygdomsfremkaldende mutation i familien er kendt.

Udredning og behandling af patienter mistænkt for Huntingtons chorea er en specialistopgave. Man bedes henvende sig på en klinisk genetisk afdeling ved ønske om udredning af en ny familie.

OMIM# 143100

Gen HTT  

Arvegang Autosomal dominant

Mutationer Ekspansion af CAG-repeat i exon 1 af HTT-genet.

Analysemetode Fragmentanalyse

Rekvisition Prøver sendes sammen med rekvisitionsblanket, som findes på Klinisk Genetisk Afdelings hjemmeside (rekvisitionssedler).

Prøvemateriale 6 ml blod i EDTA-glas.

Forsendelse Kan sendes med almindelig post.

Svartid Op til 4 uger.

Prænatal diagnostik Udføres kun for kendt mutation og kun efter forudgående aftale. Svartid op til 2 uger.

Kvalitetskontrol Laboratoriet deltager i kvalitetssikringsprogrammet for analysen fra EMQN.