OBS. Genpanelet har skiftet navn til Hereditær Neuropati (HN)

Indikation Klinisk mistanke om hereditær motorisk neuropati.

Udredning og behandling af patienter mistænkt for hereditær motorisk neuropati er en specialistopgave. Man bedes henvende sig på en klinisk genetisk afdeling ved ønske om udredning af en ny familie.

Gener

AARS, ATP7A, BICD2, BSCL2, DCTN1, DNAJB2, DYNC1H1, FBLN5, FBXO38, GARS, HSPB1, HSPB3, HSPB8, MYH14, REEP1, SETX, SLC5A7, TRPV4. 

Arvegang Autosomal dominant, autosomal recessiv og X-bunden.

Analysemetode

Targeteret NGS-analyse, der omfatter alle exons inklusiv flankerende sekvenser i alle ovennævnte gener.
DNA targeteres og sekventeres ved Fælles NGS Enhed (FNE), Region Midt.

Akkrediteret

Ja

Rekvisition Prøver sendes sammen med rekvisitionsblanket, som findes på Klinisk Genetisk Afdelings hjemmeside (rekvisitionssedler).

Prøvemateriale

6 ml blod i EDTA-glas.

Alternativt min. 6 µg genomisk DNA i TE-buffer.

Analysen kan udføres på DNA fra vævsprøver, men analysekvaliteten kan være forringet. Analyse for kendt mutation på DNA fra vævsprøver udføres efter aftale.

Forsendelse Kan sendes med almindelig post.

Svartid Op til 12 uger. Ved analyse for kendt mutation op til 4 uger.

Bemærkninger Reference: Clinical implications of genetic advances in Charcot-Marie-Tooth disease. Rossor AM et al, Nat. Rev. Neurol, 2013.