Indikation

Klinisk mistanke om facio-scapulo-humeral muskeldystrofi.

Det er ikke muligt at tilbyde FSHD som prænatal diagnostik.

OMIM#  158900

Gen  Ukendt

Kritisk region: D4Z4 i 4q35

Arvegang  Autosomal dominant

Mutationer Deletion af et antal 3,3 kb tandem-repeats i 4q35.
Der påvises deletion hos alle med sygdommen.

Analysemetode Southern blotting

Rekvisition Prøver sendes sammen med særlig rekvisitionsblanket, som findes på Klinisk Genetisk Afdelings hjemmeside (rekvisitionssedler).

Prøvemateriale

10 ml blod i EDTA-glas.

Forsendelse Kan sendes med almindelig post.

Svartid Op til 12 uger.