Indikation

Opbevaring af cellekultur med henblik på eventuel senere analyse, specielt med henblik på forsendelse af dyrkede celler til andet laboratorium til analyse.

En cellekultur er specielt egnet til kromosomanalyse, RNA- og proteinanalyser.

Rekvisition Prøver sendes sammen med særlig rekvisitionsblanket, som findes på Klinisk Genetisk Afdelings hjemmeside (rekvisitionssedler).

Prøvemateriale Enhver vævsprøve med celler, der kan bringes i deling, kan anvendes.

Celler fra væv, der har været opbevaret på frys eller i formalin, etanol eller lignende, kan ikke bringes i deling.

Glas med transportmedium kan rekvireres på
tlf. 784 55557.

Akillessene:
Prøver fra akillessenerne fra aborteret foster eller dødfødt barn udtages jævnfør prøvetagningsanvisning.
Instruks vedrørende akillessenebiopsi

Hudbiopsi  
Hudbiopsi foretages jævnfør prøvetagningsanvisning.
Instruks vedrørende hudbiopsi

Forsendelse Prøven opbevares ved + 4ºC indtil forsendelse.