Indikation Klinisk mistanke om dystrophia myotonica type 2, prædiktiv test og prænatal diagnostik, når den sygdomsfremkaldende mutation i familien er kendt.

Udredning og behandling af patienter mistænkt for dystrophia myotonica er en specialistopgave. Man bedes henvende sig på en klinisk genetisk afdeling ved ønske om udredning af en ny familie.

OMIM# 602668

Gen ZNFQ 
Arvegang Autosomal dominant

Mutationer Ekspansion af CCTG repeat i intron 1 af ZNFQ-genet.

Analysemetode Ved TP-PCR analyse undersøges der for øget antal CCTG-repeats.

Rekvisition Rekvirenter fra Region Midtjylland kan bestille analyser på blod via EPJ.
Prøver sendes sammen med særlig rekvisitionsblanket, som findes på Klinisk Genetisk Afdelings hjemmeside (rekvisitonssedler).

Prøvemateriale 6 ml blod i EDTA-glas.

Forsendelse Kan sendes med almindelig post.

Svartid Op til 6 uger.

Prænatal diagnostik Kun efter forudgående aftale og kun for kendt mutation.
Forventet svartid: Indenfor 2 uger. Kontakt evt. vagthavende.

Kvalitetskontrol Laboratoriet deltager i kvalitetssikringsprogrammet for analysen fra EMQN.