Indikation Ved ønske om undersøgelse for genetisk sygdom eller syndrom, som IKKE udbydes af Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kan Klinisk Genetisk Afdeling være behjælpelig med at isolere DNA fra blod eller vævsprøve og sende til undersøgelse på andet dansk eller udenlandsk laborotorium.

Hvis undersøgelsen skal udføres i udlandet kan Klinisk Genetisk Afdeling søge Sundhedsstyrelsen om kaution.

Rekvisition Prøver sendes sammen med særlig rekvisitionsblanket, som findes på Klinisk Genetisk Afdelings hjemmeside (rekvisitionssedler).

Prøvemateriale 6 ml blod i EDTA-glas.

Forsendelse Kan sendes med almindelig post.

Svartid Afhænger af det laboratorium hvortil prøven sendes.