OBS. Genpanelet har skiftet navn til Hereditær Neuropati (HN)

 

Indikation Klinisk mistanke om CMT af demyeliniserende, axonal eller intermediær type.

Udredning og behandling af patienter mistænkt for CMT er en specialistopgave. Man bedes henvende sig på en klinisk genetisk afdeling ved ønske om udredning af en ny familie.

Gener AARS, ABHD12, AIFM1, ARHGEF10, ATL3, C12orf65, CCT5, COX6A1, CTDP1, DCAF8, DHTKD1, DNM2, DYNC1H1, EGR2, FBLN5, FGD4, FIG4, GAN, GARS, GDAP1, GJB1, GJB3, GNB4, HADHB, HARS, HINT1, HK1, HOXD10, HSPB1, HSPB8, IGHMBP2, INF2, KARS, KIF1B, KIF5A, LITAF, LMNA, LRSAM1, MARS, MED25, MFN2, MORC2, MPZ, MTMR2, NDRG1, NEFL, PDK3, PLEKHG5, PMP2, PMP22, PRPS1, PRX, RAB7A, SBF1, SBF2, SCN10A, SETX, SH3TC2, SLC25A46, SOX10, SPG11, SURF1, TDP1, TFG, TRIM2, TRPV4, TTR, TUBB3, TWNK, VCP, YARS

OBS: genet c10orf2 har ændret navn til TWNK

Arvegang Autosomal dominant, autosomal recessiv og X-bunden.

Analysemetode

Trin 1: MLPA for duplikation af PMP22 (CMT type 1A).
Ved normalt resultat fortsættes med sekventering.

Trin 2: Targeteret NGS-analyse, der omfatter alle exons inklusiv flankerende sekvenser i alle ovennævnte gener.

DNA targeteres og sekventeres ved Fælles NGS Enhed (FNE), Region Midt.

Akkrediteret

Ja

Rekvisition Prøver sendes sammen med rekvisitionsblanket, som findes på Klinisk Genetisk Afdelings hjemmeside (rekvisitionssedler).

Prøvemateriale

6 ml blod i EDTA-glas.

Alternativt min. 6 µg genomisk DNA i TE-buffer.

Forsendelse Kan sendes med almindelig post.

Svartid

6 uger (MLPA) + 12 uger (NGS). Ved analyse for kendt mutation op til 4 uger.

Bemærkninger

Hvis der kun ønskes analyse for CMT1A (duplikation af PMP22) eller genpanel, skal dette aftales ved henvendelse til vagthavende læge. Se Kontakt for fagfolk.

Reference: Clinical implications of genetic advances in Charcot-Marie-Tooth disease. Rossor AM et al, Nat. Rev. Neurol, 2013.