Hvis du eller nogle af dine slægtninge har/har haft en sygdom, der muligvis skyldes en ændring i et gen (mutation), så kan det komme på tale at foretage en undersøgelse af et eller flere gener.

Det vil være meget forskelligt for hver enkelt patient, hvilken gen-test eller hvilke gen-undersøgelser der kan være tale om.

Hvis du skal tilbydes en gen-undersøgelse, så får du information om, hvad det kan betyde for dig.

Enkelte patienter vil blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring.