Her er blot nogle eksempler på de spørgsmål, som indgår i genetisk rådgivning:

  • Hvor meget vil du vide?
  • Hvordan involverer og informerer du din familie?
  • Har du en arvelig sygdom?
  • Får du en arvelig sygdom?
  • Vil du vide, at du har en øget risiko for at udvikle en bestemt sygdom?
  • Skal dit ufødte barn undersøges?

 

Det er svære spørgsmål, som det er værd at tænke grundigt over.

Ved genetisk rådgivning er der mulighed for at tale om dine overvejelser og få svar på konkrete spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med dine overvejelser.

Det er også muligt at søge indsigt i de etiske problemstillinger ved andre, som har beskæftiget sig indgående med disse problemer. Her henviser vi til Det etiske Råd's hjemmeside.

Det etiske Råd

Det etiske Råds hjemmeside kan du se præsentationen af forskellige etiske spørgsmål, som følger af nye bioteknologier, der berører menneskers liv. De beskæftiger sig med etiske dilemmaer, som er meget relevante i sammenhæng med diagnostik af arvelig sygdom.

Gode eksempler fra Det etiske Råd's hjemmeside: