Mistænker du en bivirkning?

Hospitalsansat sundhedspersonale ansat i Region Midtjylland har mulighed for at få hjælp til indberetning af formodede bivirkninger til medicin ved vores bivirkningsmanagerfunktion.

Oplys

  1. Patientens CPR-nummer
  2. Det mistænkte lægemiddel
  3. Den formodede bivirkning

Kontakt os

   bivirkningsmanager@auh.rm.dk

    784 63666 eller 2328 0601 (hverdage 8-15)

  Korrespondancebrev via EPJ til Klinisk Farmakologisk Afd.

Så indberetter vi den for dig!

 

 

LÆS MEGET MERE HER: farmakologi.au.dk