Ibrugtagning til enkelt patient:

Ibrugtagning af (ny) medicin eller medicin med ny indikation, som ikke er nationalt anbefalet, til en enkelt patient.

Ibrugtagning som standard behandling:

Ibrugtagning af et (nyt) præparat eller et kendt præparat til en ny indikation som standardbehandling til en (ny) patientgruppe. Ved ønske om ibrugtagning som standardbehandling, overvej anmodning til Medicinrådet istedet for.

Link til process for ibrugtagning og ansøgningsskemaer og Excelark, foruden en printbar version af vejledningen findes på AUH Intra her.

Send udfyldt ansøgning og Excelark til

  Funktionspostkassen: "kfa@auh.rm.dk"

som håndterer den videre sagsgang.

Ved spørgsmål

    3071 5485