Vil du have hjælp til en medicingennemgang til en eller flere af dine diabetes patienter:

Kontakt POLYFARMACICENTRET mandag-fredag 8-15

Alle patienter med Diabetes Mellitus, type I eller II, kan henvises hvis du som patientens læge finder behov for en second opinion i forhold til patientens medicin uden at du mister behandlingsansvaret i forhold til OK18

Oplys

 • Cpr. nr.
 • Fokus/primære problemer
 • Ajourført FMK

Kontakt os

 Korrespondancebrev/henvisning lok.nr. 5790001987145

 

Rådgivningsformer

  • Skriftligt svar via EPJ
  • Skriftligt svar via EPJ og tele- eller videokonference
  • Få besøg af klinisk farmakologi i almen praksis

Polyfarmacicenter Diabetes betjenes af læger og er oprettet i et samarbejde med Enhed for Tværsektorielle indsatser, Steno Diabetes Center Aarhus

 

LÆS MEGET MERE HER:

polyfarmacicenter.au.dk