Størsteparten af patienterne på Intensiv Nord indlægges akut, og indlæggelsen kan vare fra få døgn til mange uger.

At være pårørende

Det kan være svært for dig, som er pårørende. Men du kan bidrage på flere måder - bl.a. ved at fortælle personalet om patientens vaner og ønsker og dermed skabe tryghed for patienten.

Det vil være en god ide at tage billeder med af patienten og pårørende og eventuelt medbringe musik, som patienten holder særligt af.

Besøg

Der er fri besøgstid. Dog tilstræber vi, at der er ro i tidsrummet fra kl. 12-14 af hensyn til patientens behov for hvile. Børn er velkomne.

 

Information om intensiv delirium

Intensiv delirium

Intensiv Café

Intensiv Café er et frivilligt rehabiliteringstilbud og mødested, hvor tidligere intensivpatienter og deres pårørende kan mødes med andre patienter, pårørende og intensivsygeplejersker