Philips Respironics har fejlmeldt deres CPAP-apparat, Dreamstation, som bruges til behandling af søvnapnø og vejrtrækningssygdomme.

Philips har fundet en risiko for, at det støjdæmpende skum i de berørte apparater, under særlige omstændigheder, kan nedbrydes og frigøre skadelige partikler og kemikalier, der kan indåndes ved brug og de ønsker derfor at udskifte disse apparater.

Udskiftning af apparater – vi holder dig løbende orienteret

Philips har tidligere meddelt, at udbedringen af fejlen på deres apparater ville begynde i løbet af september 2021. Denne tidsplan er blevet forsinket ad flere omgange, men det forventes, at udskiftningen af apparater vil begynde i løbet af tredje og fjerde kvartal 2022. Du vil blive kontaktet af din behandlende afdeling, når det er din tur til at få udskiftet dit apparat.

Philips oplyser, at den fortsatte udskiftning af apparatur vil strække sig over resten af 2022 og vi forventer, at det evt. kan tage længere tid. Philips kan på nuværende tidspunkt ikke sikre en fast leverance af CPAP-apparater til ombytningen bl.a. på grund af usikre globale forsyningskæder. Men ombytningen vil ske løbende og vores patienter vil blive indkaldt løbende, når vi får leverancer fra Philips.

Fejlmelding af apparater

Phillips har vurderet at de fejlmeldte apparater kan give følgende symptomer: hovedpine, irritation, betændelsestilstand, vejrtrækningsbesvær, kvalme eller opkast.

I et nyligt forskningsstudie fra Canada blev der ikke fundet øget risiko for kræft hos patienter i behandling med apparater fra Philips sammenlignet med andre leverandører. Generelt er der ikke øget kræftrisiko for patienter i behandling for ​søvnapnø sammenlignet med den øvrige befolkning. Der er samlet set således ikke påvist nogen øget forekomst af kræft med baggrund i behandling med Philips Respironics udstyr.

Vi har stor forståelse for den utryghed, der kan opstå hos dig, der benytter udstyret. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at den potentielle risiko ved brug af apparaturet indtil udskiftning, er lav. Lægemiddelstyrelsen anbefaler derfor, at danske patienter følger Philips anvisninger;

  • Du bør ikke stoppe brugen af dit apparat, før du har talt med din behandlende læge, da det i nogle tilfælde ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at stoppe behandlingen uden alternative behandlingsmuligheder. Lægen vil hjælpe dig med at vurdere den bedste behandling fremadrettet.
  • Hvis din læge vurderer, at du skal fortsætte med at bruge udstyret, bør du følge udstyrets brugsvejledning.
  • Er du bekymret eller har spørgsmål til din behandling, bør du kontakte den klinik, hvor du går til kontrol.
  • På dette link kan du læse om lægemiddelstyrelsens information vedr. respirationsudstyr fra Philips Respironics:
    Læs Lægemiddelstyrelsens information vedr. respirationsudstyr fra Philips Respironics.
  • På dette link kan du læse Philips informationer vedrørende apparaterne, og har du endnu ikke registreret dig apparat hos Philips kan du også gøre det på denne hjemmeside: https://www.philips.dk/healthcare/e/sleep/communications/src-update.

Mulighed for at kontakte Philips

Hvis du har spørgsmål til leveringsplaner eller det tekniske i dit apparat, har du mulighed for at kontakte Philips på følgende mailadresse:

Patienterstatning

Patienter, som er blevet syge af fejlmeldte respirations- og søvnapparater fra Phillips, kan have ret til erstatning. På Patienterstatningens hjemmeside kan du læse om muligheden for at søge om erstatning.

https://patienterstatningen.dk/nyheder/2021/jul/erstatning-for-skader-efter-defekte-apparater-fra-philips

Tidligere udmelding om de fejlmeldte apparater:

Fejlmeldte apparater fra Philips Rspironics (juni 2021)